Izba Notarialna w Warszawie http://www.notariusze.waw.pl/

Krajowa Rada Notarialna http://www.krn.org.pl/

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Grodzisku Mazowieckim http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/571/iv-wydzial-ksiag-wieczystych

Elektroniczne Księgi Wieczyste https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do